مقدمه

کلینیک حمایت از گیاهان کیان مهر، در راستای استفاده صحیح از منابع و امکانات کشاورزی به منظور افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات زراعی و باغی در سال ۲۰۱۳ ، با صدور گواهینامه رسمی و نظارت بر مدیریت گیاهان، جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این کلینیک بهترین خدمات و اطلاعات ممکن را در زمینه تشخیص، آگاهی و مدیریت آفت و کنترل بیماری های گیاهی در اختیار کشاورزان و باغداران قرار می دهد. کلینیک حمایت از گیاهان کیان مهر توانایی کارشناسان برای ایجاد یک بیمارستان مناسب، ارتباط با کشاورزان در تمام مراحل کشت را دارد و همچنین بخش خصوصی آماده همکاری با کشاورزان در ارائه خدمات مشاوره ای فنی و مدیریت باغ برای افزایش تولید در واحد سطح طراحی شده است.

مسئول فنی: مهندس زهره پورعلی، کارشناس ارشد حشره شناسی، دانشگاه تهران

کلینیک نمونه استان کرمان در سال ۲۰۱۲ توسط سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کرمان

منابع انسانی: ۱۰ نفر (از مقطع لیسانس گرفته تا دکتری در علوم کشاورزی مانند بهداشت گیاهان، علوم خاک، حشره کش کشاورزی، باغبانی، مدیریت منابع آب)

 

 

فعالیت های کلینیک:

ارائه خدمات فنی – مشاوره و مدیریت باغ (تغذیه ، آفات و بیماری ها) بطور مستقیم و غیرمستقیم

ارائه خدمات فنی و مشاوره بصورت آنلاین به کشاورزان هدفمند

مشاوره و توصیه در مورد تغذیه باغها بر اساس نتایج آنالیز برگ و خاک

انجام نمونه‌برداری خاک، برگ و آب

راهنمایی کشاورزان مراجعه کننده حضوری به درمانگاه در زمینه مبارزه با آفات ، بیماری ها، تغذیه و فعالیت های بیشتر در صورت نیاز.

برگزاری سمینارها و دوره‌های تخصصی برای کارشناسان و کشاورزان

اجرای تحقیقات کاربردی در زمینه های کاری مرتبط

اجرای پروژه های پیمانکاری و تحقیقاتی با سازمان های دولتی و بخش های خصوصی

پیمانکار  مدیریت جهاد کشاورزی رفسنجان به عنوان کلینیک اجراکننده حفاظت از گیاهان از سال ۲۰۱۳.

عضو دفتر مرکزی شبکه مراقبت و مشاوره رفسنجان از سال ۲۰۱۳ .

تقویم جامع آموزش پسته برای کشاورزان و متخصصان.

تهیه کاتالوگ آموزشی بر اساس نیازهای فصلی کشاورزان و تهیه کارت شناسایی باغ برای باغ های پسته.

نمونه‌برداری از محموله‌های کاشت صادراتی

اجرای طرح های کنترل پسته در رفسنجان