دسته بندی: آفات و بیماری ها

گلخانه

۱۱ مهر ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۶ توسط kianmehr

شته گلخانه:                مگس سفید:                       مگس مینوز:               ادامه مطلب را بخوانید

پسته

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ در ۹:۳۳ توسط kianmehr

        ادامه مطلب را بخوانید