دسته بندی: مقالات

پروانه میوه خوار پسته Recurvaria pistaciicola

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ۳:۰۰ توسط kianmehr

                         معرفی آفت: پروانه میوه خوار پسته که به آن کرم میوه خوار پسته نیز گفته می شود. این حشره یک آفت قدیمی برای درختان پسته ی ایران است همچنین در ترکیه، عراق و سوریه پراکنش دارد. این آفت، در تمام پسته کاری های کشور حضور دارد ادامه مطلب را بخوانید

پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در ۹:۳۵ توسط kianmehr

معرفی آفت: پروانه چوبخوار پسته، آفت بومی درختان پسته ی ایران است. این حشره در پسته کاری های سراسر کشور پراکنش دارد.حضور و خسارت این آفت در مناطق پسته کاری ترکیه نیز گزارش شده است. پروانه چوبخوار پسته در سال ۱۳۴۱ به عنوان آفت جدید در پسته کاری های رفسنجان جمع آوری شد. پروانه ی چوبخوار پسته در ادامه مطلب را بخوانید

مراحل کاشت داشت و وبرداشت عدس

۳ آذر ۱۳۹۷ در ۱:۲۵ توسط kianmehr

    ۲کاشت و داشت و برداشت عدس ادامه مطلب را بخوانید

مراحل کاشت داشت و برداشت کلزا

۳ آذر ۱۳۹۷ در ۱:۲۴ توسط kianmehr

  کلزا ۲ ادامه مطلب را بخوانید

مراحل کاشت داشت و برداشت ذرت

۳ آذر ۱۳۹۷ در ۱:۲۰ توسط kianmehr

    ۱ذرت ادامه مطلب را بخوانید

مراحل کاشت داشت و برداشت گندم

۱ آذر ۱۳۹۷ در ۷:۵۴ توسط kianmehr

    ۲کاشت داشت و برداشت گندم ادامه مطلب را بخوانید

مراحل کاشت و داشت و برداشت یونجه

۲۹ آبان ۱۳۹۷ در ۳:۰۱ توسط kianmehr

    ۲کاشت یونجه ادامه مطلب را بخوانید