خاموشی موتور پمپ ها در رفسنجان

(اطلاعیه شورای حفاظت منابع آب شهرستان رفسنجان در خصوص خاموشی موتور پمپهای چاههای کشاورزی ) زمان و میزان خاموشی چاه موتورهای کشاورزی در رفسنجان تغییر یافت  طی تصمیماتی در جلسه امروز مورخ 99/8/24 شورای حفاظت منابع آب شهرستان رفسنجان خاموشی چاه موتورهای کشاورزی در رفسنجان از دوماه به یکماه تقلیل یافت. علی احمدی پورمدیر منابع …

خاموشی موتور پمپ ها در رفسنجان ادامه مطلب »