دسته: ,

توضیحات

اتیون 47% EC  (گلسم)

حشره کش و کنه کشی با اثر تماسی

نام تجاری : اتیوکس

دوره کارنس : 21 روز در مرکبات

LD50 گوارشی : 208mg/kg

مکانیسم اثر:

این سم از گروه فسفره آلی بوده که با مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی آفات اختلال ایجاد کرده و سبب مرگ آنها می شود.

موارد مصرف :

اتیون بیشتر برای سمپاشی زمستانه مخلوط با روغن برای کنترل شته ها ، تریپس ها،  شپشک ها و لاروهای زمستانگذران بکار می رود

 

 

نام آفت

مقدار مصرف
آفات مکنده مرکبات 1.5 تا 2 لیتر در هزار همراه با روغن
انواع شپشک ها درختان میوه
شپشک سرشاخه پسته

شپشک تنه پسته

 

توصیه ها:

  • بهترین زمان مصرف اتیون در اواخر زمستان در زمان استراحت درختان میوه هسته دار ، دانه ها ، مرکبات و تاکستانها است.
  • برخی ارقام سیب ممکن است به اتیون حساسیت نشان دهد لذا در صورت عدم اطلاع از سازگاری ان حتما قبل از سمپاشی تست شود.