توضیحات

نام عمومی: افوریا

معرفی کالا:

حشره کش افوریا مخلوطی است از دو حشره کش با طیف بسیار گسترده، یکی سیستمیک بنام تیامتوکسام (از خانواده نئونیکوتینوئیدها) که با اختلال درگیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی سبب مرگ حشرات هدف می شود و دیگری لامبدا سای هالوترین (از گروه پایروتیروئیدها) با اثر تماسی ـ گوارشی که با ایجاد اختلال در کانال سدیم و اثر ضربه ای مراحل مختلف رشدی آفات هدف شامل تخم، لارو و حشره بالغ را به خوبی کنترل می کند. افوریا آخرین تکنولوژی فرمولاسیون سموم، بنام تکنولوژی زئون را داراست

ویژگی های افوریا:

خاصیت سریع نفوذی به داخل گیاه و تاثیر سیستمیکی آن

تاثیر ضربه ای علیه آفات

دوره کارنس برای خیار 3 روز

تکنولوژی زئون

دو نحوه اثر متفاوت

میزان و مقدار مصرف:

محصول

آفت میزان مصرف
سبزی و جالیز عسلک جالیز/مگس سفید

400 سی سی در هزار لیتر آب

پسته

سن سبز پسته

400 تا 500 سی سی در هزار لیتر آب