توضیحات

اگری فیت کانتکت روی و منگنز

معرفی:

کود اگری فیت کانتکت روی و منگنز، محصول تخصصی شرکت اگری تکنو اسپانیا بوده که حاوی 5/1 درصد روی و 5/0 درصد منگنز می باشد . علاوه بر عناصر ذکر شده که این ترکیب دارا می باشد ، این محصول یک روغن با منشاء گیاهی می باشد که در محلول پاشی ها بویژه در تابستان که استفاده از روغن های معدنی میسر نیست می تواند با ایجاد پوششی بر روی حشرات مضر از قبیل مگس های سفید ، سفیدبالک ها ، تریپس و غیره موجب از بین رفتن حشره آفت گردد . اگری فیت کانتکت مادامی که با سموم حشره کش اختلاط یابد هم باعث تاثیر بهتر سموم بر روی آفات می گردد و هم با ایجاد یک لایه با چسبندگی بالانس شده و متعادل سبب تاثیرگذاری مستقیم روی حرکت حشره آفت و از بین بردن حشره آفت با سم مورد نظر گردد . اثرگذاری این ترکیب در محلول پاشی ها و سم پاشی ها موجب گردیده است که از این محصول تخصصی در تمامی کشت های زراعی ، باغی بتوان استفاده نمود. تکنولوژی ساخت، تولید و بسته بندی پیشرفته شرکت اگری تکنو اسپانیا این محصول را در زمره با کیفیت ترین ترکیبات آلی و مویان قرار داده است

ویژگی های اگری فیت کانتکت روی-منگنز:

برطرف کننده کمبود و تامین کننده عناصر روی و منگنز مورد نیاز گیاه

دارای نقش اثرگذاری موثر بر روی سفید بالک ها ، مگس های سفید ، تریپس و پسیل

فاقد اثر سوزانندگی گیاه تا دمای 50 درجه سانتیگراد

قابل مصرف در تمامی کشت های زراعی و باغی

ترکیبات و موارد مصرف:

روی 1.5 درصد
منگنز 0.5 درصد
کربن 28 درصد

 

دز مصرف 1 تا 5/1 لیتر در 100 لیتر آب

اگری فیت کانتکت روی – منگنز روغنی است با منشا گیاهی که با پوششی که بر روی حشراتی مثل مگس های سفید، سفید بالک ها، تریپس و غیره ایجاد می کند موجب از بین رفتن حشره میگردد

جهت کنترل سفید بالک ها حتما میبایست با سموم حشره کش مخلوط گردد

جهت پیشگیری و کنترل پسته در قالب برنامه های مدیریتی تلفیقی IPM به میزان 2 در هزار به همراه سموم رایج مصرف گردد