دسته: ,

توضیحات

بوتاکلر 60% EC (گلسم گرگان)

علف کشی انتخابی، سیستمیک و پیش رویشی

LD50 گوارشی:  2000 mg/kg

دوره کارنس : 40 روز

 

معرفی محصول :

بوتاکلر علف کشی انتخابی، سیستمیک و پیش رویشی از گروه کلراستامید است که از طریق اندام‌های هوایی تازه جوانه زده جذب  می شود

مکانیسم اثر:

این علفکش با جلوگیری از سنتز اسید های چرب  از تقسیم سلولی آنها ممانعت می کند

موارد مصرف :

بوتاکلر جهت کنترل علف‌های هرز یکساله نازک برگ و برخی پهن برگ در مزارع برنج استفاده می شود.

همچنین می توان پیش از نشاکاری نیز در مزرعه برنج مصرف کرد .

 

محصول

علف هرز هدف مقدار مصرف

زمان مصرف

برنج

علف های هرز یکساله نازک برگ و برخی پهن برگ ها 4-3 لیتر در هکتار

3 روز پیش از کاشت تا 7 روز پس از نشا(نباید سوروف ها بیش از 2 برگی باشند)

 

توصیه:

قبل از مصرف بوتاکلر لازم است مزرعه تا حدود 5 سانتی متر آب داشته باشد.