دسته: ,

توضیحات

تری دیمورف 75% EC  (گلسم گرگان)

قارچ کشی سیستمیک

LD50 گوارشی:   480 mg/kg

دوره کارنس : در چغندر قند 28 روز

معرفی محصول :

تری دیمورف قارچ کشی سیستمیک از گروه مورفولین ها با اثر حفاظتی و درمان کنندگی است

موارد مصرف :

این قارچ کش برای پیشگیری و معالجه بیماری های قارچی از جمله سفیدک سطحی درمزارع چغندر قند مصرف می شود.

محصول

میزان مصرف زمان مصرف
سفیدک سطحی چغندرقند 75/0 لیتر در هکتار

در بهار و اوایل پاییز به محض ظهور علائم آلودگی روی برگ و در صورت نیاز 20 روز بعد تکرار شود