دسته: ,

توضیحات

دلتامترین 2.5 % EC (گلسم گرگان)

حشره‌کشی است تماسی – گوارشی

نام تجاری : سنیس

LD50 گوارشی :  135-5000 mg/kg

دوره کارنس : 3 روز

معرفی محصول :

دلتامترین حشره‌ کشی است بسیار کارآمد از گروه پیروتیروئیدها با اثر تماسی و گوارشی است که به صورت ضربه ای به فاصله کوتاهی پس از ورود به بدن حشرات آنها را از بین می برد. دلتامترین چربی دوست است و به راحتی جذب بدن حشرات شده و آنها از بین می برد. از آنجا که اثر ضربه ای دارد حشرات را به سرعت کشته و بلافاصله پس از سمپاشی دیگر خسارتی از آفت وجود نخواهد داشت. دلتامترین در عین حال که حشره کشی قوی و موثر است سمیت آن نیز برای انسان زیاد نیست. دوام حشره کشی دلتامتری حدود 5 روز است و از این رو باقیمانده طولای روی گیاه ندارد.

مکانیسم اثر:

این سم با باز نگه داشتن کانال سدیم و اختلال در سیستم مرکزی اعصاب سبب مرگ حشره می شود .

موارد مصرف :

نام آفت

مقدار مصرف زمان مبارزه
سن های زیان آور گندم 0.3 لیتر در هکتار

بر اساس موازین پسش آگاهی

پروانه برگخوار مصری (پرودرنیا) چغندرقند و پنبه

0.75 تا 1 لیتر در هکتار وقتی لاروها کوچکتر از یک سانتی متر هستند
مینوز لکه گرد سیب 0.5 لیتر در هزار

زمان تفریخ تخم ها

مگس جالیز

0.3 لیتر در هکتار

پس از تشکیل میوه و تکرار آن در صورت لزوم

مگس خربزه