دسته: ,

توضیحات

دیازینون  60% EC (گلسم گرگان)

حشره کشی است تماسی – گوارشی و تنفسی

نام تجاری : دیانا

دوره کارنس : 10 روز

مکانیسم اثر:

این سم از گروه ارگانو فسفره بوده که با جلوگیری از فعالیت‌ کولین استراز و اختلال در سلول های عصبی سبب مرگ حشرات می‌شود.

موارد مصرف :

دیانا به صورت امولسیون 60% و گرانول 10%  با بهترین مواد اولیه و فرمول ویژه تولید و جهت کنترل گروه زیادی از آفات در محصولات مختلف کاربرد دارد.

نام آفت

مقدار مصرف
کرم سیب

1 در هزار بر اساس پیش آگاهی

آفات چغندر قند

1 تا 1.5 لیتر در هکتار با مشاهده آفت
شپشک های پسته

1.5 لیتر در هزار وقتی 50% پوره ها خارج شده اند

شپشک های خرما

1 تا 1.5 لیتر در هزار
کرم طوقه بر

1 لیتر در هکتار

کرم سفید ریشه درختان

3 تا 3.5 لیتر در هکتار
کرم ساقه خوار برنج

2 لیتر در هکتار یا 15 کیلوگرم در هکتار از گرانول