دسته: ,

توضیحات

(سموم-حشره کش)

  دیمتوآت 40% EC (گلسم گرگان)

دیمتوآت  حشره کش سیستمیک فسفره با اثر تماسی و گوارشی

LD50 گوارشی:  387 mg/kg

نام تجاری : آکسیوم

دوره کارنس : بسته به نوع محصول و شرایط محیط بین 14 تا 21 روز

معرفی محصول :

دیمتوآت  حشره کش سیستمیک فسفره با اثر تماسی و گوارشی است که روی کنه‌ها نیز موثر است.

 مکانیسم اثر:

دیمتوآت با جلوگیری از کارکرد کولین استراز در سیستم عصبی آفت اختلال ایجاد می کند.

موارد مصرف :

این حشره کش بیشتر روی آفات مکنده به خصوص شته و تریپس موثر است.

نام آفت

مقدار مصرف
زنجره ناقل کرلی تاپ چغندرقند

 

1 لیتر در هکتار

زنجرک سبز چغندرقند

شته سبز معمولی غلات

شته روسی غلات

تریپس گندم

نماتد ساقه یونجه

شته ها،تریپس و سایر آفات مکنده سویا

آفات مکنده پنبه