توضیحات

روغن امولسیون شونده 80% PETROLIUM  OIL  MAC 80 %L ) ) 

درجه سولفوناسیون 92%   از گروه هیدروکربن آلیفاتیک

دوره کارنس : 21 روز

معرفی محصول :

روغن پایدار شیمی کشاورز که ماده موثره آن پارافین می باشد ترکیبی است مناسب از جهت آلودگی های زیست محیطی  ، با خاصیت چسبندگی که به تنهایی و یا به همراه سموم در زمان های مختلف ( پیش بهاره ، بهاره و تابستانه) جهت کنترل تخم انواع شپشک ها، شته و کنه های گیاهی در درختان میوه ، مرکبات ، چای ، زیتون و پسته وسیعا مورد مصرف قرار میگیرد

طریقه مصرف :

ابتدا مقداری آب در مخزن سمپاش ریخته و به میزان توصیه شده روغن را در ظرف جداگانه ای با کمی آب به صورت غلیظ مخلوط نموده بعد از ریختن در سمپاش آب مورد نیاز را به آن اضافه نموده سپس خوب همزده شود و شروع به محلول پاشی نمائید.

محصول

آفت میزان مصرف
مرکبات کنه قرمز، کنه زرد شرقی،  شپشک های مومی و نرم تن

1.5 درصد پیش بهاره و بهاره

درختان میوه سردسیری

کنه قرمز اروپایی، پسیل گلابی 1.5 درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها
درختان میوه سردسیری سپردار و سایر شپشک ها

1.5 درصد با توجه به پیش آگاهی

پسته

شپشک واوی ، شپشک تنه 1.5 درصد زمستان قبل از تورم جوانه و بهاره
خرما شپشک سفید خرما ، شپشک ، شفاف خرما

1.5 درصد با توجه به پیش آگاهی پیش بهاره و بهاره

درختان غیرمثمر و گیاهان زینتی

شپشک سفید تاغ 1.5 درصد پیش بهاره به همراه یکی از سموم فسفره
چای شپشک آردآلود ، کنه پاکوتاه قرمز

1.5 درصد همراه یکی از سموم فسفره

زیتون

سپردار بنفش،  شپشک سیاه

1.5 درصد پیش بهاره

 

 

توجه :

حداقل بین مصرف روغن و سموم گوگردی باید یک ماه فاصله باشد . از پاشیدن روغن در زمانیکه هوا گرم ( بالاتر از 32 درجه سانتی گراد ) و یا خیلی سرد باشد خودداری نمائید.