دسته: ,

توضیحات

سولفوسولفورون 75%  WG  

سولفوسولفورون علف ‌کشی است دو منظوره که برای کنترل علف ‌های هرز نازک برگ و پهن برگ گندم

LD50 گوارشی:  1453 mg/kg

نام تجاری : ماوریک

در مصرف این علف‌کش توجه به نکات زیر ضروری است:
ـ در زمانی مصرف شود که علف‌های هرز گرامینه 2 تا 4 برگی شاداب و فعال باشند.
ـ در جو و گندم دوروم نباید مصرف شود.
ـ برای کنتر ل بهتر یولاف وحشی می توان با کلودینافوپ مخلوط کرد و پاشید.
ـ برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ مخلوط کردن آن با تری بنورون خوب است

-مصرف مویان و روغن و یا کود های ازته اثر آن را افزایش می دهد ولی تست اولیه لازم است .

میزان مصرف :

26.5 گرم در هکتار