دسته: ,

توضیحات

فن والریت 20%  (گلسم گرگان)

حشره کشی است غیرسیستمیک با اثر تماسی – گوارشی و مقداری خاصیت کنه کشی

نام تجاری : والیسیدین

دوره کارنس : 7 روز

LD50 گوارشی : 451mg/kg

مکانیسم اثر:

این حشره کش از گروه پاپروتروئیدها که با ایجاد اختلال در کانال های سدیم در غشاء آکسونی سلول های عصبی باعث از بین رفتن آفات می شود.

موارد مصرف :

نام آفت

مقدار مصرف
مینوز لکه گرد درختان میوه

0.5 لیتر در هزار

پرودرنیا ( برگخوار مصری) چغندر قند

1 لیتر در هکتار

سرخرطومی یونجه