دسته: ,

توضیحات

مالاتیون 57% EC  (گلسم گرگان)

حشره کش غیرسیستمیک  با اثر تماسی و گوارشی

LD50 گوارشی:  1375-5500 mg/kg

نام تجاری : مالاتوکس

دوره کارنس : 5-3 روز

معرفی محصول :

مالاتیون حشره کشی غیرسیستمیک از گروه فسفره آلی با اثر تماسی و گوارشی است که کمی خاصیت تدخینی نیز دارد

مکانیسم اثر:

این حشره کش از گروه فسفره آلی که با جلوگیری از کارکرد آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی اختلال ایجاد کرده و سبب از بین رفتن آفات می شود

موارد مصرف :

نام آفت

مقدار مصرف
انواع شته درختان میوه

2 لیتر در هزار

مگس گیلاس

عسلک جالیز

1-1.5 لیتر در هکتار

سفیدبالک گلخانه

مگس خربزه

پسیل زیتون

2.5 لیتر در هزار

شته های غلات

0.7-1.5 لیتر در هکتار

ملخ های غلات

زنجرک خرما

2.5-3 لیتر در هکتار

ملخ آسیایی نیشکر

2.5 لیتر در هکتار
شپشک های آردآلود چای

2 لیتر در هکتار

مگش چغندر قند

2 لیتر در هکتار