دسته: ,

توضیحات

نام عمومی: مایستر پاور

معرفی کالا:

مایستر پاور علفکش سیستمیک و دو منظوره جدید مزارع ذرت می باشد که بصورت پس رویشی مصرف میشود. مایستر پاور حاوی سه ماده موثر فورام سولفورون، یودوسولفورون و تین کاربازون متیل به همراه ایمن کننده ذرت بنام سیپروسولفامید است.

ویژگی های مایستر پاور:

فرمولاسیون ا. دی با ایمن کننده جدید

گزینه مناسب جهت کنترل علف های هرز مقاوم

کنترل عالی طیف وسیعی از مهمترین علف های هرز باریک و پهن برگ مزارع ذرت

موارد توصیه و زمان مصرف

محصول

مقدار مصرف زمان مصرف
ذرت 1 1.5 لیتر در هکتار

2-6 برگی علف های هرز باریک برگ و پهن برگ