متالاکسیل

دسته: ,

متالاکسیل 5% G (گلسم گرگان)

قارچ كش سيستميك

LD50 گوارشی: 633 mg/kg

نام تجاری : فیتوسیل

دوره کارنس : 7 روز

معرفی محصول :

متالاكسيل قارچ كش سيستميك از گروه فنيل آميدها (آسيل آلانين ها) با اثر حفاظتي و درماني است كه از طريق ريشه، ساقه و برگ جذب مي شود

مكانيسم اثر:

متالاكسيل با جلوگيري از سنتز پروتئين در سلول قارچ سبب توقف رشد قارچ هاي بيمارگر مي شود

سازگاري و اختلاط:

اين قارچ كش قابل اختلاط با خاك است و بايد قبل از كاشت با خاك بستر كاشت مخلوط شود و يا پس از كاشت در اطراف بوته پاشيده شود.

موارد مصرف :

متالاكسيل بر روی شبه قارچ های پرونوسپورالز در بسیاری از گیاهان قابل مصرف است

 

محصول

میزان مصرف زمان مصرف
بوته میری سبزی و جالیز 20-25 کیلوگرم در هکتار ( به صورت خاک کاربرد)

2-3 هفته  پس از کاشت و یا به محض مشاهده اولین علائم ( پژمردگی خفیف برگ های انتهایی)

 

 

 

به بالای صفحه بردن