دسته: ,

توضیحات

متالاکسیل 5% G (گلسم گرگان)

قارچ کش سیستمیک

LD50 گوارشی: 633 mg/kg

نام تجاری : فیتوسیل

دوره کارنس : 7 روز

معرفی محصول :

متالاکسیل قارچ کش سیستمیک از گروه فنیل آمیدها (آسیل آلانین ها) با اثر حفاظتی و درمانی است که از طریق ریشه، ساقه و برگ جذب می شود

مکانیسم اثر:

متالاکسیل با جلوگیری از سنتز پروتئین در سلول قارچ سبب توقف رشد قارچ های بیمارگر می شود

سازگاری و اختلاط:

این قارچ کش قابل اختلاط با خاک است و باید قبل از کاشت با خاک بستر کاشت مخلوط شود و یا پس از کاشت در اطراف بوته پاشیده شود.

موارد مصرف :

متالاکسیل بر روی شبه قارچ های پرونوسپورالز در بسیاری از گیاهان قابل مصرف است

 

محصول

میزان مصرف زمان مصرف
بوته میری سبزی و جالیز 20-25 کیلوگرم در هکتار ( به صورت خاک کاربرد)

2-3 هفته  پس از کاشت و یا به محض مشاهده اولین علائم ( پژمردگی خفیف برگ های انتهایی)