دسته: ,

توضیحات

موسپیلان 20% SP (ژاپن-گلسم گرگان)

حشره کشی با اثر سیستمیک، تماسی و گوارشی

LD50 گوارشی:  217 mg/kg

دوره کارنس : 28 تا 45 روز برای پسته و 14 روز برای سیب

معرفی محصول :

موسپیلان با تکنیکال 5/99 % خلوص و کلیه مواد همراه از شرکت نیپون سودای ژاپن ساخته می شود . این سم از طریق برگ جذب و درگیاه منتشر می شود

مکانیسم اثر:

موسپیلان  با اختلال درعمل گیرنده های عصبی استیل کولین، سبب مرگ  حشره می شود.

موارد مصرف :

موسپیلان بسیاری از آفات مکنده مانند شته ها، زنجرک ها، سفید بالک ها و شپشک ها و نیز گروهی از آفات ریز مانند مینوز ها ، کرم سیب ، ککها و حتی سنها را به خوبی کنترل می نماید.

نام آفت

مقدار مصرف
سپردار قرمز و شپشک آردآلود مرکبات

400-500 گرم در هزار

تریپس ، پسیل و شته های مرکبات

مینوز مرکبات

زنجرک شته های پنبه

500-750 گرم در هکتار

مینوز برگ گوجه و سفیدبالک گلخانه

500 گرم در هزار
شته های گندم و جو

500 گرم در هکتار

کرم سیب

500 گرم در هزار

مینوز لکه گرد سیب

شپشک آردآلود درختان میوه

پسیل ( شیره خشک)

200-250 گرم در هزار

زنجرک خرما

500 گرم در هزار