توضیحات

نام عمومی: NAM IRON Fe EDDHA

معرفی کالا:

محافظت از مواد مغذی میکرو در مقابل بارش در مقادیر pHبالا (4-9)

حلالیت زیاد و سریع در آب

مناسب برای کودآبیاری در مزارع رو باز و همچنین برای تزریق درخاک می باشد

مناسب برای کودآبیاری در سیستم های با تکنولوژی مدرن و سیستم های هیدروپونیک میباشد

سازگار با اکثر کودهای محلول

کارآمد برای کلات عناصر کمیاب بوده و برای جبران کمبود آهن گیاهان قابل استفاده میباشد

ترکیبات و موارد مصرف:

 

کلات آهن به فرم EDDHA

6 %
آهن به فرم Ortho-Ortho

8.4 %

 

دستورالعمل میزان و زمان مصرف NAM Fe EDDHA

محصول گرم برای هر درخت کیلوگرم در هکتار

زمان استفاده

باغات
درختان جوان و
درختان بالغ

 
5
 الی30 گرم
30الی80 گرم

2الی3 بار استفاده
-یکبار زمان توسعه رویشی
-یکبار زمان استفاده در بهار
-یکبار زمان استفاده در پاییز

درختان میوه
درختان جوان
درختان بالغ

 
5 الی20 گرم
20الی50 گرم
2بار استفاده
در ابتدایی ترین مرحله از رشد رویشی
تاکستان
انگور جوان
انگور بالغ
3الی5 گرم
5الی25 گرم
10الی25 گرم

قبل از جوانه زنی و یا در زمان اولین نشانه های کمبود

سبزیجات

10الی15 کیلوگرم در هکتار 2 بار استفاده
– 4الی6 هفته قبل از کاشت
 قبل از القای گل
گیاهان تزئینی 10الی50 کیلوگرم در هکتار

2بار استفاده
-در زمان بهار
-اولین نشانه بروز کمبود

به صورت کود خاکی و آبیاری برگی قابل استفاده است.

 

نکات احتیاطی:

محصول را در مقابل نور خورشید و رطوبت محافظت نمایید.

از اختلاط این کود با کودهای دیگر اجتناب شود در صورت نیاز به اختلاط، با کارشناسان مشورت و ابتدا در سطح محدود آزمایش کنید.

شرکت تولید کننده و توزیع کننده در قبال خسارات احتمالی که خارج از کنترل می باشند مسئولیتی نخواهد داشت.