دسته: ,

توضیحات

تری سیکلازول 75% wp (گلسم گرگان)

قارچ کشی سیستمیک

LD50 گوارشی:  314 mg/kg

نام تجاری : بلاستیسید

معرفی محصول :

تری سیکلازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تیازولوبنزو تیازول با اثر حفاظتی است که از طریق ریشه و برگ جذب می شود

مکانیسم اثر:

این قارچکش با جلوگیری از سنتز ملانین در ایرسوریوم قارچ، از نفوذ قارچ به داخل بافت گیاه جلوگیری می کند. بنابراین باید پیش از شروع آلودگی، این سم بر روی گیاه پاشیده شود

موارد مصرف :

جهت کنترل بلاست برنج به صورت خیساندن ریشه ها در محلول سم و یا سم پاشی روی بوته ها مصرف می شود

 

 

محصول

میزان مصرف زمان مصرف
بلاست برنج 0.5 کیلوگرم در هکتار

بر اساس نظر کارشناس در خزانه به محض مشاهده علائم و در مزرعه پس از ظهور 40-30 درصد آلودگی در خوشه