دسته: ,

توضیحات

پرمترین 25% EC (گلسم گرگان)

حشره کشی تماسی، گوارشی

LD50 گوارشی:  430-6000 mg/kg

نام تجاری : پرمیت

دوره کارنس: 3 تا 5 روز

معرفی محصول :

پرمترین حشره کشی تماسی، گوارشی می باشد . حشره کشی نسبتا کم خطر است که علاوه بر مصرف بر روی آفات کشاورزی، در ایران به عنوان حشره کش خانگی نیز به ثبت رسیده است.

مکانیسم اثر:

این حشره کش از گروه پایروتیروئیدها است که با جلوگیری از بسته شدن کانال ورود سدیم به اکسون سلول های عصبی حشره، سبب مرگ آن می شود و تا حدودی خاصیت دور کنندگی نیز دارد

 موارد مصرف :

پرمترین برای کنترل کرم های برگخوار ، حشرات خانگی و دامی و آفات انباری بکار می رود.

نام آفات

مقدار مصرف

زمان مصرف

برگخوار مصری (پرودرینا چغندرقند)

1 لیتر در هکتار به محض دیدن آفت و ردیابی بر اساس پیش آگاهی
مینوز لکه گرد سیب 0.5 لیتر در هزار

زمانی که آفت طغیانی باشد علیه نسل اول و یا حداکثر نسل دوم و در یک نوبت

مگس میوه انجیر

0.8 لیتر در هزار

با نظر کارشناس