دسته: ,

توضیحات

 پروفنوفوس 50% EC (گلسم)

حشره‌ کش – کنه‌کش

LD50 گوارشی:  358 mg/kg

نام تجاری : کوران

دوره کارنس: بسته به نوع محصول 2 تا 3 هفته

معرفی محصول :

پروفنوفوس حشره‌کش و کنه‌کشی است با اثر گوارشی -تماسی

مکانیسم اثر:

این سم با مهار آنزیم کولین استراز و اختلال در سیستم عصبی، سبب مرگ آفات می شود.

موارد مصرف :

پروفنوفوس بیشتر به عنوان لاروکش در جهان شناخته شده است ولی روی آفات مکنده مانند تریپس نیز موثر است

 

نام آفت

مقدار مصرف زمان مصرف
کرم قوزه پنبه 2 لیتر در هکتار

بر اساس موازین پیش آگاهی و نرم سمپاشی و یا زمانی که لاروها کوچکتر از یک سانتی متر باشند