دسته: ,

توضیحات

پنکونازول20% EW  (گلسم گرگان)

قارچ کشی سیستمیک

LD50 گوارشی:  2125 mg/kg

نام تجاری : بونوس

دوره کارنس : 4 روز برای انگور

معرفی محصول :

پنکونازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تریازول ها با اثر حفاظتی و درمان کنندگی است

مکانیسم اثر:

این قارچکش مانع سنتز ارگوسترول در قارچ ها شده و در نتیجه سلول های قارچی قادر  به تکثیر و رشد نبوده و نابود می شوند

موارد مصرف :

با مقدار مصرف بسیار پایین اثری فوق العاده در کنترل بیماری های مختلف گیاهی به ویژه سفیدک های پودری دارد

محصول

بیماری میزان مصرف زمان مصرف
انگور سفیدک سطحی(پودری)

Erysiphales

0.125 لیتر در هزار

سه نوبت سم پاشی

1-یک هفته پس از باز شدن جوانه ها

2-پس از ریختن گلبرگ ها و تشکیل میوه

3- 10تا 15 روز بعد در صورت نیاز

سیب

0.2 لیتر در هزار

براساس پیش آگاهی

خیار

0.4 لیتر در هزار