دسته: ,

توضیحات

پیریمیکارب 50% WP (گلسم گرگان)

شته کشی است انتخابی ، سیستمیک، با اثر سریع و خاصیت تدخینی

LD50 گوارشی:  142 mg/kg

نام تجاری : آفیسید

دوره کارنس: 7 تا 14 روز بسته به نوع آفت و محصول

معرفی محصول :

پیریمیکارب شته کشی است انتخابی ، سیستمیک، با اثر سریع و خاصیت تدخینی ، که از طریق ریشه و برگ جذب می شود. از طریق ریشه در مسیر آوندهای چوبی حرکت و در تمام گیاه پخش می شود اما از طریق برگ جا به جایی زیادی   نداشته و به برگ های دیگر منتقل نمی شود.

مکانیسم اثر:

این آفتکش از گروه متیل کاربامات هاست که با جلوگیری از کارکرد آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی اختلال ایجاد کرده و سبب مرگ آفت می شود

موارد مصرف :

پیریمیکارب فقط شته ها را به خوبی کنترل می کند لذا برای آفات دیگر به کار نمی رود و برای حشرات مفید نیز کم خطر محسوب می گردد.

نام آفت

مقدار مصرف

شته معمولی گندم

0.7-0.5 کیلوگرم در هکتار

شته روسی گندم

انواع شته در تمامی محصولات

 

0.7-0.5 کیلوگرم در هکتارو یا 0.5-0.7کیلوگرم در هزار