دسته: ,

توضیحات

کلرپیریفوس 40.8 %  (گلسم گرگان)

حشره کش و کنه کش تماسی – گوارشی با خاصیت تدخینی

نام تجاری : درسا مکس

دوره کارنس : مرکبات 35 روز، سبزیجات 15 روز

مکانیسم اثر:

این حشره کش از گروه فسفره آلی است که با مهار آنزیم کولین استراز سبب از بین رفتن آفات می شود.
موارد مصرف :

کلرپیریفوس یکی از پرمصرف ترین سموم فسفره در جهان حسوب می شود که برای آفات مختلفی به کار می رود

 

نام آفت

مقدار مصرف زمان مصرف
انواع شپشک های درختان میوه 1.5-1 لیتر در هزار

بر اساس پیش آگاهی

انواع شپشک های نرم تن و سپردار مرکبات

1.5-2 لیتر در هزار بر اساس پیش آگاهی هنگامی که 60% پوره ها خارج شدند
مینوز برگ حبوبات 2-2.5 لیتر در هکتار

بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس

کرم های طوقه بر چغندر قند

2 لیتر در هکتار