توضیحات

نام کالا: سمپاش Q3

معرفی کالا:

  • فشار کار 1.5 الی 3 کیلوگرم ثانیه در سانتی متر مربع
  • ظرفیت 2 لیتر
  • امکان اسپری پیوسته
  • بطری شفاف
  • پذیرش رنگ سفارشی